Právní předpisy

Národní:

Zákony

  • Obchodní tajemství a know-how § 504 a §1730  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • Nekalá soutěž § 2976-2990 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Vyhlášky

Evropské:

Mezinárodní: