K zápisné způsobilosti užitného vzoru - způsob ovlivňování duševní činnosti

Užitným vzorem nemůže být podle § 2 odst. B) zákona č. 478/1992 Sb. vnější úprava určitého výrobku; ve smyslu ustanovení § 2 odst. C) tohoto zákona nelze také za užitný vzor považovat způsob ovlivňování duševní činnosti, přesto, že je v daném řešení přihlašovatelem spatřován efekt přihlášeného řešení.

Rozhodnutí předsedy ÚPV č. j. PUV 8704-98 ze dne 1. 2. 2000

Z popisu přihlášeného řešení a z nároků na ochranu vyplývá, že podstatou řešení je grafická úprava kláves počítačové klávesnice. Tato grafická úprava spočívá v barevném odlišení některých kláves a v označení dalších kláves funkčními symboly, konkrétně šipkami, v souladu s mezinárodními normami, a jejím důsledkem má být zlepšení vizuální orientace na klávesnici při její obsluze. Za užitný vzor je však možno ve smyslu zákona č. 478/1992 Sb. považovat jen řešení, které má technický charakter, a lze jej tedy definovat technickými znaky. Užitným vzorem tudíž nemůže být vnější úprava určitého výrobku, jak je také uvedeno v citovaném ustanovení § 2 odst. b) zákona č. 478/1992 Sb. ve smyslu ustanovení § 2 odst. c) tohoto zákona nelze také za užitný vzor považovat způsob ovlivňování duševní činnosti, ve kterém je přihlašovatelem spatřován efekt přihlášeného řešení.