Správní poplatky

Výčet základních poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví:
 

Za podání přihlášky užitného vzoru   1000 Kč
-    pokud je přihlašovatelem výlučně původce(i) 500 Kč
Za podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru  
-    poprvé o tři roky     6000 Kč
-    podruhé o tři roky 6000 Kč