přihlašovatel

Řízení o přihlášce užitného vzoru

Řízení o přihlášce užitného vzoru probíhá na základě tak zvaného registračního principu - úřad zapíše užitný vzor do rejstříku, ale nezkoumá jej z hlediska kritéria novosti a tvůrčí úrovně. Pouze ty přihlášky, které zjevně nevyhovují podmínkám pro ochranu, budou v tomto stádiu vyřazeny.

Dokumenty

Objednávkový formulář k podání přihlášky užitného vzoru:

Plné moci k zastupování před patentovým úřadem

Syndikovat obsah