ÚPV

Správní poplatky

Výčet základních poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví:
 

Rozšíření užitného vzoru do zahraničí

Přihlašování užitného vzoru do zahraničí je obdobné jako u patentů. Jednou z možností, jak rozšířit užitný vzor do zahraničí, je prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty) – ve zkratce PCT. Jedinou přihláškou tak lze získat ochranu ve 141 smluvních státech a čtyři regionální patenty (včetně evropského).

Výmaz užitného vzoru

Výmaz je možné provést na návrh kohokoliv po celou dobu platnosti užitného vzoru. Navrhovatel výmazu nemusí prokazovat právní zájem, pokud není návrh na výmaz podán po zániku užitného vzoru.

Důvody k výmazu stanovil § 17 zákona následovně:

a) není-li technické řešení způsobilé k ochraně,

Řízení o přihlášce užitného vzoru

Řízení o přihlášce užitného vzoru probíhá na základě tak zvaného registračního principu - úřad zapíše užitný vzor do rejstříku, ale nezkoumá jej z hlediska kritéria novosti a tvůrčí úrovně. Pouze ty přihlášky, které zjevně nevyhovují podmínkám pro ochranu, budou v tomto stádiu vyřazeny.

Patentové úřady

Úřad průmyslového vlastnictví v ČR
http://www.upv.cz

Úřad průmyslového vlastnictví v SR
http://www.upv.sk

Dokumenty

Objednávkový formulář k podání přihlášky užitného vzoru:

Plné moci k zastupování před patentovým úřadem

Syndikovat obsah