EPO

Rozšíření užitného vzoru do zahraničí

Přihlašování užitného vzoru do zahraničí je obdobné jako u patentů. Jednou z možností, jak rozšířit užitný vzor do zahraničí, je prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty) – ve zkratce PCT. Jedinou přihláškou tak lze získat ochranu ve 141 smluvních státech a čtyři regionální patenty (včetně evropského).

Patentové úřady

Úřad průmyslového vlastnictví v ČR
http://www.upv.cz

Úřad průmyslového vlastnictví v SR
http://www.upv.sk

Syndikovat obsah