patentový úřad

Správní poplatky

Výčet základních poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví:
 

Rozšíření užitného vzoru do zahraničí

Přihlašování užitného vzoru do zahraničí je obdobné jako u patentů. Jednou z možností, jak rozšířit užitný vzor do zahraničí, je prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty) – ve zkratce PCT. Jedinou přihláškou tak lze získat ochranu ve 141 smluvních státech a čtyři regionální patenty (včetně evropského).

Řízení o přihlášce užitného vzoru

Řízení o přihlášce užitného vzoru probíhá na základě tak zvaného registračního principu - úřad zapíše užitný vzor do rejstříku, ale nezkoumá jej z hlediska kritéria novosti a tvůrčí úrovně. Pouze ty přihlášky, které zjevně nevyhovují podmínkám pro ochranu, budou v tomto stádiu vyřazeny.

Přihláška užitného vzoru

O ochranu užitného vzoru se žádá přihláškou podanou příslušnému Úřadu. Její náležitosti upravuje § 8 zákona.

Patentové úřady

Úřad průmyslového vlastnictví v ČR
http://www.upv.cz

Úřad průmyslového vlastnictví v SR
http://www.upv.sk

Syndikovat obsah