vymáhání práv

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce je orgán státní správy, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Při prosazování práv z průmyslového vlastnictví a duševního vlastnictví hraje nemalou roli.

Vymáhání práv dle trestního zákoníku

Porušování práva z užitného vzoru, které lze označit za trestný čin, lze vymáhat v trestním řízení na základě ustanovení § 269 Porušení chráněných průmyslových práv, zákona č. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, jež stanoví:

Vymáhání práv dle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví upravuje zákon č. 221/2006 Sb. Dle tohoto zákona může majitel užitného vzoru požadovat vůči třetí osobě, která porušuje nebo ohrožuje jeho právo, informace o původu a distribučních sítích zboží nebo služeb, kterými je právo porušováno.

Právní ochrana užitného vzoru

„Majitel užitného vzoru se může svých práv domáhat soukromoprávními nebo veřejnoprávními prostředky.“

Syndikovat obsah