ochrana užitného vzoru

Rozdíly mezi patentem a užitným vzorem

„Oproti užitnému vzoru představuje patent vyšší stupeň ochrany technického řešení.“

Právní ochrana užitného vzoru

„Majitel užitného vzoru se může svých práv domáhat soukromoprávními nebo veřejnoprávními prostředky.“

Syndikovat obsah