trestní právo

Vymáhání práv dle trestního zákoníku

Porušování práva z užitného vzoru, které lze označit za trestný čin, lze vymáhat v trestním řízení na základě ustanovení § 269 Porušení chráněných průmyslových práv, zákona č. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, jež stanoví:

Právní ochrana užitného vzoru

„Majitel užitného vzoru se může svých práv domáhat soukromoprávními nebo veřejnoprávními prostředky.“

Syndikovat obsah