uvádění na trh

Právní ochrana užitného vzoru

„Majitel užitného vzoru se může svých práv domáhat soukromoprávními nebo veřejnoprávními prostředky.“

Syndikovat obsah