zákon o užitných vzorech

Přihláška užitného vzoru

O ochranu užitného vzoru se žádá přihláškou podanou příslušnému Úřadu. Její náležitosti upravuje § 8 zákona.

K historii užitného vzoru

Institut právní ochrany užitných vzorů je znám již od roku 1891, kdy byl v Německu přijat první zákon o užitných vzorech. Důvodem k přijetí byla skutečnost, že ani jeden z do této doby přijatých zákonů, tj. zákon o vzorech a modelech z roku 1876 a patentový zákon z roku 1877, dostatečně nepokrýval potřeby tehdejší ekonomiky.

Syndikovat obsah