právo přednosti

Odbočení

Institut, který dává přihlašovateli možnost „odbočení“ ze své přihlášky vynálezu, která byla již dříve podána v České republice. Úřad „odbočovateli“ přizná právo přednosti z původní přihlášky.

Právo přednosti

Podáním přihlášky užitného vzoru u Úřadu průmyslového vlastnictví vzniká přihlašovateli právo přednosti.

Syndikovat obsah