priorita

Právo přednosti

Podáním přihlášky užitného vzoru u Úřadu průmyslového vlastnictví vzniká přihlašovateli právo přednosti.

Syndikovat obsah