řízení

K zápisné způsobilosti užitného vzoru - způsob ovlivňování duševní činnosti

Užitným vzorem nemůže být podle § 2 odst. B) zákona č. 478/1992 Sb. vnější úprava určitého výrobku; ve smyslu ustanovení § 2 odst. C) tohoto zákona nelze také za užitný vzor považovat způsob ovlivňování duševní činnosti, přesto, že je v daném řešení přihlašovatelem spatřován efekt přihlášeného řešení.

Rozšíření užitného vzoru do zahraničí

Přihlašování užitného vzoru do zahraničí je obdobné jako u patentů. Jednou z možností, jak rozšířit užitný vzor do zahraničí, je prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty) – ve zkratce PCT. Jedinou přihláškou tak lze získat ochranu ve 141 smluvních státech a čtyři regionální patenty (včetně evropského).

Řízení o přihlášce užitného vzoru

Řízení o přihlášce užitného vzoru probíhá na základě tak zvaného registračního principu - úřad zapíše užitný vzor do rejstříku, ale nezkoumá jej z hlediska kritéria novosti a tvůrčí úrovně. Pouze ty přihlášky, které zjevně nevyhovují podmínkám pro ochranu, budou v tomto stádiu vyřazeny.

Syndikovat obsah