platnost užitného vzoru

Doba a účinky ochrany

Délka platnosti užitného vzoru je vymezena v § 15 zákona následovně:  Užitný vzor platí čtyři roky ode dne podání přihlášky, popřípadě od podání dřívější přihlášky vynálezu se shodným předmětem. Dobu platnosti zápisu užitného vzoru prodlouží Úřad na žádost majitele užitného vzoru až dvakrát vždy o tři roky.

Syndikovat obsah