rozšíření do zahraničí

Užitné vzory v Evropě

Některé evropské státy mají pro užitný vzor jiné názvy - např. Francie má osvědčení užitečnosti, Nizozemsko patent s kratší dobou platnosti. Naopak některé státy – například Velká Británie, k zavedení institutu ochrany užitného vzoru ještě nedospěly.

Rozšíření užitného vzoru do zahraničí

Přihlašování užitného vzoru do zahraničí je obdobné jako u patentů. Jednou z možností, jak rozšířit užitný vzor do zahraničí, je prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty) – ve zkratce PCT. Jedinou přihláškou tak lze získat ochranu ve 141 smluvních státech a čtyři regionální patenty (včetně evropského).

Syndikovat obsah