průmyslový vzor

Kolize průmyslového vzoru a užitného vzoru

Konflikt průmyslového vzoru a užitného vzoru s dřívějším právem přednosti zákon č. 207/2000 Sb. neřeší, neboť jde o dva rozdílné instituty ochrany průmyslového vlastnictví.

Syndikovat obsah