rozsah ochrany

Rozsah ochrany užitného vzoru je dán nároky na ochranu

Je na přihlašovateli, aby v přihlášce svůj užitný vzor dostatečně specifikoval a tím ho odlišil od známého stavu techniky.

Syndikovat obsah