podlohy

Instrukce k vyplnění přihlášky užitného vzoru

Řešení užitného vzoru musí být v přihlášce vysvětleno tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit.

 

Popis řešení užitného vzoru musí obsahovat následující podkapitoly:

a) název řešení užitného vzoru;

b) oblast techniky, které se řešení užitného vzoru týká;

Syndikovat obsah